Lịch khai giảng – Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe SÓNG THẦN
Close

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC B1-B2 NGÀY 26/02/2020

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC B1-B2 NGÀY 26/02/2020 CAM KẾT TỶ LỆ ĐẬU CAO NHẤT BÌNH DƯƠNG (100%) CAM KẾT CÓ BẰNG NHANH NHẤT BÌNH DƯƠNG CAM KẾT HỌC PHÍ TRỌN GÓI RẺ NHẤT BÌNH DƯƠNG HỌC PHÍ TRỌN GÓI B1, B2: 8,500,000Đ. CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH + Khóa khai giảng 26/02/2020: Số lượng […]

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC B1-B2 NGÀY 14/01/2020

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC B1-B2 NGÀY 14/01/2020 CAM KẾT TỶ LỆ ĐẬU CAO NHẤT BÌNH DƯƠNG (100%) CAM KẾT CÓ BẰNG NHANH NHẤT BÌNH DƯƠNG CAM KẾT HỌC PHÍ TRỌN GÓI RẺ NHẤT BÌNH DƯƠNG HỌC PHÍ TRỌN GÓI B1, B2: 8,500,000Đ. CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH + Khóa khai giảng 14/01/2020: Số lượng […]

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC B1-B2 NGÀY 25/12/2019

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC B1-B2 NGÀY 25/12/2019 CAM KẾT TỶ LỆ ĐẬU CAO NHẤT BÌNH DƯƠNG (100%) CAM KẾT CÓ BẰNG NHANH NHẤT BÌNH DƯƠNG CAM KẾT HỌC PHÍ TRỌN GÓI RẺ NHẤT BÌNH DƯƠNG HỌC PHÍ TRỌN GÓI B1, B2: 7,500,000Đ. CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH + Khóa khai giảng 25/12/2019: Số lượng […]

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC B1-B2 NGÀY 04/09/2019

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC B1-B2-C NGÀY 04/09/2019 CAM KẾT TỶ LỆ ĐẬU CAO NHẤT BÌNH DƯƠNG (100%) CAM KẾT CÓ BẰNG NHANH NHẤT BÌNH DƯƠNG CAM KẾT HỌC PHÍ TRỌN GÓI RẺ NHẤT BÌNH DƯƠNG HỌC PHÍ TRỌN GÓI B1, B2: 7,500,000Đ. CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH + Khóa khai giảng 04/09/2019: Số lượng […]

Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC B1-B2-C NGÀY 12/04/2019

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC B1-B2-C NGÀY 12/04/2019 CAM KẾT TỶ LỆ ĐẬU CAO NHẤT BÌNH DƯƠNG (100%) CAM KẾT CÓ BẰNG NHANH NHẤT BÌNH DƯƠNG CAM KẾT HỌC PHÍ TRỌN GÓI RẺ NHẤT BÌNH DƯƠNG HỌC PHÍ TRỌN GÓI B1, B2: 7,500,000Đ. CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH HỌC PHÍ TRỌN GÓI C: 9,721,000Đ. CAM […]

Xem thêm