Thông tin học viên đăng ký – Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe SÓNG THẦN
Close

SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ CHO CÁC KHÓAHạng B2


102

K95 – 03/03/2018

210

K96 – 03/04/2018

(dự kiến)

210

K97 – 03/05/2018

(dự kiến)

210

K98 – 03/06/2018

(dự kiến)


Hạng C


0

K37 – 06/01/2018

60

K38 – 03/03/2018

48

K38 – (dự kiến)

48

K40 – (dự kiến)


Hạng A1


173

24/12/2017

200

(DỰ KIẾN)

200

(DỰ KIẾN)

200

(DỰ KIẾN)