Thi thử 100 điểm liệt – Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe SÓNG THẦN
Close

Thi thử 100 điểm liệt

100 CÂU HỎI ĐIỂM LIỆT
THI LÝ THUYẾT BẰNG LÁI XE

Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải sắp ban hành 600 câu hỏi lý thuyết thi bằng lái xe mới, cập nhật thêm vào bộ 450 câu hỏi hiện tại. Dự kiến, bộ câu hỏi mới sẽ áp dụng tại các trung tâm sát hạch lái xe từ tháng 9. Trong 600 câu này, có 100 câu được xếp vào nhóm điểm liệt. T

ức chỉ cần sai một hoặc hai câu (chưa chốt phương án) trong nhóm điểm liệt, học viên sẽ bị tr

ượt phần lý thuyết. 100 câu điểm liệt đều được lấy ra từ 450 câu trước đây, biên tập lại cho ngắn gọn, dễ hiểu. Mỗi câu chỉ một đáp án.

 

Nguồn: vnexpress.net