February 2019 – Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe SÓNG THẦN
Close

Ý nghĩa vạch kẻ đường vàng, trắng – nhiều tài xế còn mơ hồ

Ý nghĩa vạch kẻ đường vàng, trắng – nhiều tài xế còn mơ hồ Vạch kẻ đường màu vàng sử dụng phân biệt làn ngược chiều trong khi vạch trắng dùng tách làn cùng chiều. Vạch kẻ đường màu vàng, trắng khác nhau thế nào? Ở quy chuẩn cũ 41/2012, vạch vàng để phân chia […]

Xem thêm